Reklamı Geç
Advert

MEMUR-SEN ORDU İL BAŞKANLIĞI TOPLU SÖZLEŞMEYİ İMZALADI

Kamu İşveren Heyeti ve Memur-Sen Konfederasyonu arasında yürütülen 3.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Memur-Sen’in elde ettiği kazanımlarla sonuçlandı.

MEMUR-SEN ORDU İL BAŞKANLIĞI TOPLU SÖZLEŞMEYİ İMZALADI
MEMUR-SEN ORDU İL BAŞKANLIĞI TOPLU SÖZLEŞMEYİ İMZALADI MERAL SONGER
Bu içerik 517 kez okundu.

 

 

Kamu çalışanlarının 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan sosyal ve mali haklarına ilişkin tekliflerin müzakere edildiği görüşmelerde heyetler arasında mutabakat sağlanan Toplu Sözleşme İmzalandı.

 

“Mutlu edecek kazanımlar elde ettik”


Toplu Sözleşme imzalandıktan sonra  Memur-Sen Ordu İl Başkanı İsmail ÇELENK, 27 Temmuz’da sundukları tekliflerle, 3 Ağustos müzakerelerine başlanan 3. Dönem Toplu Sözleşme sürecini, kamu görevlilerini mutlu edecek kazanımlarla tamamladıklarını vurguladı.

 

2016 için 6+5, 2017 için de 3+4

 

“2016 için 6+5, 2017 için 3+4 zam oranları, enflasyonun kamu görevlilerini değil, kamu görevlilerinin enflasyonu rahat bir şekilde ezmesini sağlamıştır” diyen Çelenk, “3. Dönem Toplu Sözleşmesi, kamu görevlilerine, ailelerine ve milletimize hayırlı ve bereketli olsun. Bu toplu sözleşmenin önemli bir başka yönü, ilk gün 3 kazanımla başlaması ve son gün “mali ve sosyal kazanım paketi” olarak sonuçlanmasıdır” şeklinde konuştu.

 

Kapsamlı ve bol kazanımlı bir toplu sözleşme süreci oldu

 

Türkiye’nin uzlaşmaya en çok ihtiyacı olduğu dönemde, tekliflerin kazanıma dönüştürecek olan Toplu Sözleşme’ye imza atmalarını en büyük sosyal kazanım olduğunu dile getireÇelenk, “Bu Toplu Sözleşme, bütçe disiplinini, enflasyon tahminlerini, Merkez Bankası verilerini, Orta Vadeli Mali Plan’da öngörülen memur maaş zammı tahminlerini ezip geçmiştir. Sermayeye, ‘ekonomik teşvik paketleri’ verildi, bu Toplu Sözleşme’de kamu görevlilerine yönelik ‘sosyal teşvik paketi’ olmalı demiştik. İmzaladığımız Toplu Sözleşme’yle, kamu görevlilerine yönelik kapsamlı ve bol kazanımlı ‘sosyal teşvik paketi’ hedefimize ulaşılmıştır” ifadelerini kullandı.

 

Emeklilere yönelik özel paragraf açıldı

 

Bu Toplu Sözleşme’de kamu görevlisi emeklilerine yönelik özel bir paragraf açıldığını ifade eden Çelenk, emekli kamu görevlilerinin maaşlarına, oransal zamma ilave 100 TL zam yapıldığını açıklayarak, “Bu zammın kaynağını oluşturan Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranlarında artış, emekli maaşı yanında emekli ikramiyelerinde de hatırı sayılır düzeyde artış oluşturacaktır. Kamu görevlilerinin büyük bölümünün beklentisi olan 3600 ek göstergeyle elde edilebilecek ilave artış, bu kazanımla hayata geçirilmiştir” diye konuştu.

 

Büyük kazanımlar elde ettik

 

Genel Toplu Sözleşme’yle elde edilen mali, sosyal ve özlük haklarının sayısı, geçen döneme göre yüzde 100’e yakın arttığını belirterek sözlerini sürdüren Çelenk, elde edilen büyük kazanımların Memur-Sen’in, örgütlülüğünün ve  kararlılığının eseri olduğunu sözlerine ekledi. Çelenk, “Toplu Sözleşme’nin ilk gününe “hizmet kolunun öneminin artması” kazanımıyla yol almaya başlamıştık. Bu toplu sözleşme; içeriğinde en fazla kazanım yer alan hizmet kolu toplu sözleşmelerinin imzalandığı toplu sözleşme süreci olmuştur” dedi.

Genel toplu sözleşme kapsamında 42, hizmet kolu sözleşmelerinde 170 olmak üzere 212 kazanım elde edildiğini söyleyen Çelenk, Genel toplu sözleşme kazanımlarının yüzde 90, hizmet kolu sözleşmelerinin yüzde 100 artırıldığını, 4/C’lilerle ilgili yasal düzenleme yapılmasının da karar bağlandığını ifade ederek 4/C’li kamu görevlilerine kadro yolunun alındığı müjdesini verdi.

 

EMEKLİ İKRAMİYELERİNDE (ORANSAL ZAM KAYNAKLI ARTIŞ YANINDA) 3.760 TL İLAVE ARTIŞ SAĞLADIK

 

Özel Hizmet Tazminatı Yansıtma Oranları’nın 15 puan artırılması, kamu görevlilerinin emekli maaşlarına (oransal zamlarla oluşacak artış dışında) 100 TL ilave zam yapılması yanında, emekli ikramiyelerine de (otuz yıllık çalışma süresi esas alındığında) 3.760 TL ilave zam yapılmasını sağlamıştır.

 

Bir başka ifadeyle, 1 Ocak 2016 itibariyle %6’lık artışa ilave olarak bütün kamu görevlilerinin emekli ikramiyelerinde 3.760 TL tutarında ilave artış olacaktır.

 

2. Dönem toplu sözleşmelerinde taban aylığa alınan 175 TL’lik brüt zamla emekli ikramiyelerindeki 5.250 TL’lik artışı da dikkate aldığımızda 2. ve 3. Dönem Toplu Sözleşmeleriyle (oransal zam kaynaklı artışlara ilave olarak) emekli ikramiyelerinde 9.000 TL’lik ilave artış sağlanmıştır.

 

İKİNCİ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞME KAZANIMLARINDAN YARARLANMAYA DEVAM

 

 

 

 

 

“İLAVE BİR DERECE” VERİLMESİ BEKLENTİSİNİ KAZANIMA DÖNÜŞTÜREREK; KAMU GÖREVLİLERİNE 290 TL’ye VARAN İLAVE ZAM ALDIK

 

2005 yılından sonra göreve başlayan kamu görevlilerinin yaşadığı “ilave bir derece verilmemesi mağduriyeti”ne 3Dönem Toplu Sözleşmesiyle son verdik.

 

15/1/2016 tarihinde görevde bulunan kamu görevlilerinden daha önce kendilerine ilave bir derece verilmemiş olanların bulundukları derece ve kademeleri, bir derece yükseltilecek.

 

Bu uygulamayla, kamu görevlilerinin maaşlarında, kadro ve unvanları, görev yaptıkları birimlere dayalı olarak derece artışı kaynaklı oluşacak mali artışlar hariç olmak üzere maaşlarında 290 TL’ye varan artış oluşacaktır.

 

 

 

BAZI KADRO VE UNVANLAR İÇİN EK ÖDEME VE ÖZEL HİZMET TAZMİNAT ORANLARININ ARTIRILMASI SURETİYLE İLAVE ZAM ALDIK

 

 

a) KİT’lerde görev yapan müdürlere 84 TL ilave zam; KİT’lerde II Sayılı Cetvelde bulunan başmüdür, kombina, fabrika, müessese ve işletme müdürlerinin görev yapan müdürlerin maaşları, özel hizmet tazminatlarında 10 puan artış yapılmak suretiyle oransal zam dışında 84 TL arttı.

 

 

b) Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 42 TL ilave zam; Sivil savunma uzmanı kadrosunda bulunanların mevcut özel hizmet tazminatı oranları 5 puan arttırılarak, maaşlarına oransal zamla yapılacak artış dışında ilave 42 TL artmasını sağladık.

 

 

c) KİT’lerde görev yapan mühendis, mimar ve veteriner hekimlerin maaşlarına ilave 100 TL zam; KİT’lerde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında görev yapan grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar ve veteriner hekim pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personelin maaşlarına, oransal zamla yapılacak artış dışında mevcut ek ödeme oranları 12 puan arttırılmak suretiyle ilave 100 TL zam yapılmasını sağladık.

 

 

d) Şeflerin maaşlarına ilave 59 TL zam;  Şef kadrolarında bulunan personelin maaşlarına, oransal zamla yapılacak artış dışında, mevcut özel hizmet tazminatları 7 puan artırılmak suretiyle 59 TL ilave zam yapılmasını sağladık.

 

 

e) Koruma ve güvenlik görevlilerinin maaşlarına ilave 42 TL zam; Koruma ve güvenlik görevlisi kadro ve pozisyonlarında bulunan personelin maaşlarına, oransal zam yapılacak artış dışında mevcut ek ödeme oranları 5 puan artırılmak suretiyle ilave 42 TL zam yapılmasını sağladık.

 

 

KİT’LERDE GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONELE ARAZİ TAZMNATI ÖDENMESİNİ SAĞLAYARAK 70 İLA 170 TL AYLIK İLAVE ÜCRET SAĞLADIK

 

KİT’lerde Grup başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, şehir plancısı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi ve jeomorfolog,tekniker ve teknisyen pozisyonlarında bulunan sözleşmeli personele, 657 sayılı Kanuna tabi emsali kamu görevlilerinde olduğu gibi günlük 10 TL ile 25 TL arasında arazi tazminatı ödenmesini sağladık.

Bu suretle, bu kapsamda bulunan kamu görevlilerine arazi tazminatı olarak aylık bazda 70 ile 170 TL tutarında ilave ücret artışı elde etmelerini sağladık.

 

 

4/C’Lİ PERSONELİN VE ÜNİVERSİTELİ İŞÇİLERİN KADROYA GEÇİŞİNDE KAPIYI ARALADIK

 

Kamu kurum ve kuruluşlarında isçi pozisyonunda bulunan fakat yaptığı iş itibariyle memurlarla aynı işi görenlerin; KİT’lerde sözleşmeli, diğer idarelerde memur kadrolarına atanması, 4/C’’li personelin de sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmesine yönelik yasal düzenleme çalışması yapılacaktır.

 

Bu çalışmanın kapsamında; 4/C’lilerin kadroya geçirilmesi, vekil imam ve vekil hemşireler ile kamu dışı aile sağlığı çalışanları ve Aile ve Sosyal Politikalar bakanlığı bünyesinde ek ders ücreti karşılığı görev yapanların kadroya ya da daha sonra kadroya alınmak üzere 4/B statüsünde istihdam edilmesi yönündeki duruşumuzu devam ettirmek ve sonuç almak kararlılığımız sürecektir.

 

YANGINA MÜDAHALE SIRASINDA VEFAT EDEN VEYA MALUL KALAN İTFAİYE PERSONELİNE 79 BİN TL ile 59 BİN 200 TL TUTARINDA MALİ KAPSAMI YÜKSEK SOSYALHAKLAR ELDE ETTİK

 

Yangın söndürme çalışmalarına bilfiil katılmış olan ve bu çalışmalar sırasında ölen, malûl olan veya engelli hâle gelen itfaiye personelinin, Orman Kanunu’nun 71 maddesindeki hükümlerin kapsamından yararlanmasını sağladık.

 

Bu çerçevede, yangınla mücadele sırasında ölen, -kendine bakamayacak düzeyde- malül kalanlara 79 Bin TL, malülen emekli olmasına neden olmayacak şekilde engelli hale gelenlere engellilik derecesine göre 19 Bin 800 ila 59 Bin 200 TL arasında tazminat ödenmesini sağladık.

 

 

FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI BEKLENTİLERİNİ KARŞILAYACK ÇALIŞMAYI BAŞLATIK

Kamu görevlilerinin en büyük beklentilerinden biri olan fiili hizmet süresi zammı osyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından kamu görevlilerinden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağı hususu yeniden değerlendirilecektir.

 

KİT’LERDEKİ SÖZLEŞMELİLERİN YILLIK İZİNLERİNİN ERTESİ YILA DEVRİNE YÖNELİK ÇALIŞMAYI BAŞLATTIK

 

KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlilerinin yıllardır çözüm bekledikleri en önemli sorunlarından biri olan yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devrinin önünü açtık.

 

KAMU GÖREVLİLERİNE CUMA NAMAZI İZNİ VERİLMESİ İÇİN ÇALIŞMAYI BAŞLATTIK

 

Kamu görevlilerinin cüzdanlarına yönelik tekliflerimiz yanında büyük çoğunluğu Müslüman olan bir toplumun kamu görevlilerinde Cuma namazı vakitlerinde oluşan huzursuzluğun, ya namaza ya da namaz sonrası işe yetişme kaygılarının ortadan kaldırılması için yönetenlerin vicdanlarına seslenen, Cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlenmesine yönelik ısrarımız karşılık buldu ve Cuma Namazı için Cuma günleri öğle izni süresin iki saate çıkarılması için gerekli çalışma başlatıldı.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN TEMEL ÜCRET GRUPLARI YENİDEN DÜZENLENECEK

 

KİT’lerde 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 2016 yılı Ocak ayı sonuna kadar yeniden düzenlenmesi konusunda çalışmayı başlattık.

 

HİZMET KOLLARINDAKİ KAZANIMLARIMIZDAN BAŞLICALARI

 

Kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere 1 Ocak 2016 yılından geçerli olmak üzere ayda brüt 98 TL, 2017 de ise 158 ek ders ücreti verilecek,

 

Merkezi sınavlarda görevlendiren öğretmenlerin sınav ücretleri 58 TL’den 132 TL’ye çıkarılacak,

 

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin döner sermaye tavan katsayıları artırılacak ve sağlık çalışanlarına 200 TL’ye kadar ek ödeme yapılacak,

 

Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında, Üniversite Hastaneleri’nde ve Adli Tıp Kurumu’nda görev yapanların ayda 5 güne, yılda 10 güne kadar olan yıllık izinlerinde döner sermayeden kesinti yapılmayacak. Bu sayede Hekimlerde 150-500 TL, hekim dışı personelde 50-150 TL civarında oluşan zarar ortadan kaldırılacak,

 

Yüksek hızlı trenlerde görev yapan makinistlere 1 Ocak 2016’den itibaren her ay 70 TL ilave ücret ödenecek,

 

Tapu Müdürlüklerinde çalışan kamu görevlileri için fazla çalışma ücreti ödenecek,

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile birlikte TAR-GEL projesinin yeniden değerlendirilmesine ilişkin yapılacak çalışmalar 2016 yılının sonuna kadar tamamlanacak,

 

İcra memurlarının özel hizmet tazminatı 10 puan artırılacak ve icra memurlarının maaşında genel zamma ek olarak 85 liraya varan artış sağlanacak,Cami ve mescitlerde görev yapan imam hatip ve müezzin- kayyımlara, ulusal ve resmi bayram günlerinde fiilen çalıştıkları her gün için azla çalışma saat ücretinin 3 katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenecek,

 

Turizm araştırmacılarına dereceleri itibariyle yararlanmakta oldukları tazminat oranlarına 10 puan ilave edilecek,

 

Zabıta ve itfaiye çalışanlarının özel hizmet tazminatları 5 puan artırılarak bu personelin maaşında 40 TL ye varan artış sağlanacak,

 

PTT de fiilen gişelerde çalışan ve para giriş çıkışlarında görev yapan personele 70 TL ilave ücret ödenecek,

 

Yük Tevzi Müdürlüklerinde vardiyalı çalışan personele ilave 120 TL ücret ödenecek.

 

 

Çelenk konuşmasının sonunda 3.Dönem Toplu Sözleşme sürecinde emeği geçen bütün teşkilata ve üyelere desteklerinden ötürü teşekkür etti.

 

 

 

İsmail ÇELENK/Memur-Sen Ordu İl Başkanlığı

Advert
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak
Türkiye, koronayla mücadelede yeni döneme giriyor! Aşısızlar için PCR testi birçok alanda zorunlu olacak
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu